Vård och omsorg

Processkarta uppföljningsplan, Östersund (pdf, nytt fönster)

Processkarta över uppföljning av vård och omsorg i Östersunds kommun.

Rutin för analys av äldreomsorg, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Rutin för ledningens genomgång och analys av kvalitetsledningssystem inom vård och omsorg i Kävlinge kommun.

Synpunktshantering, Skövde (pdf, nytt fönster)

Lathund för hantering av synpunkter i Skövde kommun.

Uppdragsbeskrivning kommunal HSL, Eskilstuna

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning för vård och omsorg i Eskilstuna kommun.

Uppföljning med åtgärder vid avvikelser, Knivsta (pdf, nytt fönster)

Uppföljningssystem för socialtjänst med angivna åtgärder vid avvikelser från Knivsta kommun.

Uppföljningsplan för socialtjänsten, Huddinge (pdf, nytt fönster)

Plan med schema för uppföljning av äldreomsorg, funktionshinder och IFO från Huddinge kommun.

Uppföljningsplan vård och omsorg, Alingsås

Exempel på uppföljningsplan från Alingsås kommun.

Vägledning Avtalsuppföljning av vård och omsorg

Vägledning Avtalsuppföljning av vård och omsorg från Upphandlingsstödet.