Upphandling

Processbeskrivning från upphandling till uppföljning, Linköping (pdf, nytt fönster)

Utförlig processkarta över hela processen från upphandling till uppföljning av vård och omsorg inklusive HSL, Linköpings kommun.

Vägledning för upphandling och uppföljning av äldreomsorg (pdf, nytt fönster)

Socialstyrelsens vägledning Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre.