Statistik

Analys med jämställdhetsperspektiv i Ludvika

Ludvika har nyligen börjat analysera uppföljningsresultaten uppdelat på kvinnor och män.

Kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet, Blekinge

Rebecca Welander, Blekinge tipsar om hur vi framgångsrikt kan arbeta med nationella kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet.

Statistik

Det finns ett stort antal register och databaser som innehåller information om hur kommunal verksamhet bedrivs och presterar. Att använda tillgänglig statistik är en naturlig del av uppföljning av verksamhet under förutsättning att det finns data på enhetsnivå. Register och databaser ger underlag för granskning av kvalitet och möjliggör jämförelser såväl mellan kommuner, landsting och regioner som […]