Sök orsaker

4. Sök orsaker

Sök möjliga orsaker utifrån tidigare resultat och mönster. Börja med att blicka tillbaka på vad som gjorts utifrån tidigare analyser. Vilka slutsatser drogs då? Vad har eventuella åtgärder lett till? Har de lett till förändring så är det en del i det nya underlaget för analysen. Finns koppling till nuvarande situation? Vad kan eventuella, sannolika […]

Analysstöd – att värdera information från uppföljning

Att värdera information från uppföljning. En bra metod för analys är att dela upp något i mindre delar och granska delarna var för sig. Därefter läggs delarna ihop till en ny helhet.

Förbättringsverktyg fiskbensdiagram, Region Skåne

Här finner du ett förbättringsverktyg för att identifiera, utforska och grafiskt visa tänkbara orsaker till ett problem eller frågeställning från Region Skåne.