Skriftlig inhämtad information

Frågelista egenkontroll inom äldreomsorg, Karlstad (pdf, nytt fönster)

Mall med frågor som skickas ut till verksamheter inom äldreomsorgen från Karlstads kommun.

Frågelista till utförare inom särskilt boende, Landskrona (pdf, nytt fönster)

Mall med frågor till utförare inom särskilt boende, äldreomsorg. Landskrona stad.

Skriftlig inhämtad information

En vanlig form för uppföljning av verksamhet är att med viss regelbundenhet, till exempel varje år, begära in skriftlig information från utförarna eller vårdgivarna. I avtal eller uppdragsbeskrivning kan anges vilken information som ska skickas till beställaren och med vilken regelbundenhet. Tänk på att inte begära in mer än nödvändigt, det vill säga inte mer […]