Samverkan

Former för samverkan i avtal, Varberg (pdf, nytt fönster)

Utdrag ur avtal för socialförvaltning där samverkansformerna tydliggörs från Varbergs kommun.

Samverkan med utförare och brukare

Samverka med brukare, patienter, elever för att säkra kvalitet. Dialog med utförare ger gemensam grund för arbete med kvalitetsförbättringar. Metoder för samverkan med utförare Samverkan under kontraktstiden rör ofta frågor om kvalitet i vid bemärkelse utan direkt koppling till avtalet och i praktiken sker samverkan genom deltagande i uppföljning och kvalitetsutveckling. Dialogmöten ett led i uppföljningen Skapa kontaktytor för dialog […]

Samverkansgrupp enligt LSS, Huddinge (pdf, nytt fönster)

Uppföljning av avtal genom samverkansgrupp, från Huddinge kommun.

Uppföljning i samverkan och dialog med utförare, Solna

Solna delar med sig av tips och erfarenheter för att lyckas med en uppföljning i nära relation till utförare i både egen och privat regi.