Samla ihop information

Analysstöd – att värdera information från uppföljning

Att värdera information från uppföljning. En bra metod för analys är att dela upp något i mindre delar och granska delarna var för sig. Därefter läggs delarna ihop till en ny helhet.

Steg 2. Samla ihop information

I menyn till vänster finner du metoder för insamling av resultat och exempel på hur kommuner, landsting och regioner har använt metoden. Insamling av resultat och material för uppföljning kan göras på flera sätt. Verksamhetens art avgör hur den kan följas upp, men många av metoderna kan användas oavsett verksamhetsområde. För att följa upp en verksamhets kvalitet […]

Välj uppföljningsmetod (docx, nytt fönster)

I den här mallen finns förslag på vilken metod ni kan välja för uppföljning och en tom mall att själva fylla i när ni väljer metod.