Observationer

Deltagande observation steg för steg, Tyresö

Praktiska tips när du ska göra deltagande observation av verksamhet. Eva Lindgren, Tyresö delar med sig av sina erfarenheter.

Fördjupad tillsyn, observation och intervju, Västerås

Exempel på planering och genomförande av fördjupad tillsyn med observation och intervju som metod, i Västerås stad.

Observation av måltidssituationen genom kollegiegranskning, Västerås (pdf, nytt fönster)

I Västerås observerar sjukgymnaster och arbetsterapeuter andra enheter än de egna, med stöd av en manual.

Observation av måltidssituationen, Stockholm

Observationsstudie av måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad.

Observation inom äldreomsorgen, Stockholm

Stockholms Stad har tagit fram en metod för observation som studerar kvalitet i mötet mellan omsorgstagare och omsorgsgivare. I filmen presenteras metoden kortfattat.

Observationer

Observationer kan ge en ingående bild av hur en verksamhet fungerar. Metoden kan fånga kärnan i den kvalitet som bygger på relationen mellan personal och den som insatsen är till för. Planera observationen Observationer som metod vid uppföljning kan planeras på olika sätt och vara mer eller mindre strukturerade. Observationer ska dokumenteras för att kunna […]

Våga Visa – samverkan mellan kommuner i utvädering

VÅGA VISA är ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet i Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö kommuner.