Krav

Bilprovningsmodellen äldreomsorg, Östersund

Analys, utvärdering och sanktionsmodell inom äldreomsorg enligt bilprovningsmodell från Östersunds kommun.

Kravsorteraren – planera och prioritera krav

Kravsorteraren ger en signal om hur väl ett krav uppfylls och kan vara ett stöd i prioritering av krav vid uppföljning.

Kravsorteraren som stöd för uppföljning i Kungsbacka

Carina Olander, Kungsbacka kommun berättar om hur man använt verktyget Kravsorteraren vid kontakt med och återföring till utförarna.

Kravsorteraren som stöd för uppföljning i Sundbyberg

Hedvig Schriever, Sundbybergs stad berättar om hur Kravsorteraren varit ett betydelsefullt instrument för att planera och prioritera uppföljningen.

Modell för värdering av relationen mellan krav och resultat (pdf, nytt fönster)

lllustrativ modell över hur insamlat material kan bearbetas och analyseras genom att kraven värderas i relation till resultat. SKL.

Påverkansanalys vid formulering av krav (pdf, nytt fönster)

Påverkansanalys kan användas för att skapa och formulera de krav, indikatorer och aktiviteteter som har påverkan på ett specifikt eller övergripande mål. SKL.

Uppdragsbeskrivning kommunal HSL, Eskilstuna

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning för vård och omsorg i Eskilstuna kommun.

Vägledning för upphandling och uppföljning av äldreomsorg (pdf, nytt fönster)

Socialstyrelsens vägledning Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre.