Jämställdhet

Analys med jämställdhetsperspektiv i Ludvika

Ludvika har nyligen börjat analysera uppföljningsresultaten uppdelat på kvinnor och män.

Analysera jämställdhet – en metod i fem steg

Här får du en beskrivning av hur du kan gå tillväga för att få en bild av jämställdhetsläget inom hälso- och sjukvård.

makEQuality – följ upp jämställdhet i verksamhet

makEQuality är verktyget för dig som vill redovisa, följa upp och förbättra jämställdhetsarbetet i din verksamhet.

Sjuan – metod för jämställdhetsanalys

Könsuppdelad statistik kan visa skillnader i service och resursfördelning till kvinnor och män. SKL har tagit fram en metod för jämställdhetsanalys för att tolka resultatet och skapa lösningar.