Individ- och familjeomsorg (IFO)

Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen, Göteborg

Här finner du en metod och rapport med utvärdering för brukarrevision från Göteborgs stad.

Modell för risk- och händelseanalys

Handboken beskriver en modell som utgår från att analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i ett systematiskt kvalitetsarbete. SKL.

Uppföljningsplan för socialtjänsten, Huddinge (pdf, nytt fönster)

Plan med schema för uppföljning av äldreomsorg, funktionshinder och IFO från Huddinge kommun.