Förslag till åtgärder

Analysstöd – att värdera information från uppföljning

Att värdera information från uppföljning. En bra metod för analys är att dela upp något i mindre delar och granska delarna var för sig. Därefter läggs delarna ihop till en ny helhet.

Kvalitetsrapport med goda exempel och påpekanden, Falun

Kvalitetsrapport för hemtjänst i egen regi med goda exempel och påpekanden från Falu kommun.

Mall för åtgärdsplan (pdf, nytt fönster)

Exempel på hur en åtgärdsplan kan se ut och värderas. Framtagen av SKL.

När utförare medvetet fuskar, Södertälje

Lisa Mattsson, Södertälje, berättar om kommunens arbete mot fusk och oegentligheter i hemtjänsten.

Steg 6. Förslag till åtgärder

Uppföljning ska leda till förbättring av kvaliteten i verksamheten. Det analyserade resultatet kan användas för åtgärder i både verksamhet och uppföljningssystem. Åtgärder i verksamheten Om analysen visat på brister varierar möjligheterna att få dessa åtgärdade beroende på om verksamheten drivs i egen eller extern regi. För extern verksamhet finns det möjlighet att ha sanktioner i […]

Uppföljning med åtgärder vid avvikelser, Knivsta (pdf, nytt fönster)

Uppföljningssystem för socialtjänst med angivna åtgärder vid avvikelser från Knivsta kommun.

Uppföljning med sanktionstrappa, Nacka (pdf, nytt fönster)

Uppföljningsriktlinjer med åtgärder vid avvikelse från avtal för socialtjänst i Nacka kommun.