Dokumentgranskning

Dokumentgranskning

Dokument som kan granskas i verksamheter är dokumentation av rutiner och riktlinjer och individdokumentation. Granskning av dokument för verksamheten Utföraren ska i regel ha skriftliga dokument för ledning och styrning, arbets- och förhållningssätt samt rutiner. En verksamhets styrdokument ger ofta viktig information om planeringen och hur verksamheten är strukturerad. Vid granskningen bör tre frågor ställas: […]

Granskningsnyckel av genomförandeplan, Örebro (pdf, nytt fönster)

Mall för vad som ska granskas i en genomförandeplan inom äldreomsorg i Örebro kommun.

Mall för granskning av individdokumentation, Sollentuna (pdf, nytt fönster)

Granskningsmall av personakt och genomförandeplan enligt SoL och LSS från Sollentuna kommun.

Uppföljning av taxeläkare, Västra Götaland (pdf, nytt fönster)

Rapport om uppföljning av taxeläkare. Uppföljningen innehåller granskning av journaler. Från Västra Götalandregionen.

Vägledning Avtalsuppföljning av vård och omsorg

Vägledning Avtalsuppföljning av vård och omsorg från Upphandlingsstödet.