Analysera nuläget

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete och har många användningsområden. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Steg 1. Analysera nuläget (kassera)

Det första steget i en uppföljning är att granska utgångsläget i respektive kommun, landsting och region. Organisation, samt nationella och lokala mål, påverkar utformandet av uppföljningen. Lagar, föreskrifter och politisk viljeinriktning ligger till grund för de krav som ställs på verksamheten. Möjligheten att styra och följa upp en verksamhet är beroende på område och vem som är utförare. […]

Vägledning för upphandling och uppföljning av äldreomsorg (pdf, nytt fönster)

Socialstyrelsens vägledning Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre.