Analys av resultat

Analysveckan på Gotland

Gotland har tagit ett samlat grepp om de resultat från uppföljning som kommer in under hela året. För att få en helhetsbild skapades en egen analysvecka.

Sjuan – metod för jämställdhetsanalys

Könsuppdelad statistik kan visa skillnader i service och resursfördelning till kvinnor och män. SKL har tagit fram en metod för jämställdhetsanalys för att tolka resultatet och skapa lösningar.