Aggregerad individuppföljning

Aggregerad individuppföljning, Varberg

Ann-Louise Brolin i Varberg berättar hur de använder biståndshandläggarnas individuppföljning för kvalitets- och verksamhetsuppföljning inom äldreomsorg.

Frågor vid individuppföljning av hemtjänst och SÄBO, Falun

Frågeenkäter för individuppföljning av hemtjänst och SÄBO från Falu kommun.

Systematisk uppföljning av individinsats

Systematisk uppföljning av individinsatser kan om den sammanställs användas till att utveckla, förbättra och följa upp verksamhet. Systematisk uppföljning av individinsatser kan göras på flera olika nivåer och med olika syften. Om dokumentationen sammanställs kan den användas till att utveckla och förbättra driften av enheten. Dessutom kan informationen användas av kommunen, landstinget och regionen för att […]