Vägledning Avtalsuppföljning av vård och omsorg

Avtalsuppföljning av vård och omsorg, Upphandlingsmyndigheten

Syftet med denna vägledning är att underlätta för kommuner och landsting i deras arbete med att följa upp den vård och omsorg som konkurrensutsatts.