Sjuan – metod för jämställdhetsanalys

Med könsuppdelad statistik kan vi synliggöra skillnader i service och resursfördelning till kvinnor och män. Men att mäta är en sak, att tolka resultatet och komma fram till lösningar är en annan utmaning.

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en metod för jämställdhetsanalys i sju steg med tillhörande utbildningsmaterial, som är tänkt att användas lokalt.

Målgruppen för utbildningen är handläggare, verksamhetsutvecklare och andra som har i uppdrag att analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv och presentera förslag till åtgärder. I materialet ingår också en handledning för utbildare

Sjuan – metod för jämställdhetsanalys på Jämställ.nu