Observation av måltidssituationen, Stockholm

Stockholms stad har genomfört en observationsstudie av måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden.

Tjänsteutlåtande Uppföljning av måltidssituationen (PDF, nytt fönster)

Bilaga till tjänsteutlåtande Uppföljning av måltidssituationen (PDF, nytt fönster)