makEQuality – följ upp jämställdhet i verksamhet

MakEQuality

makEQuality är verktyget för dig som vill redovisa, följa upp och förbättra jämställdhetsarbetet i din verksamhet. Det kan även användas för att jämföra jämställdhetsarbete i olika verksamheter.

makEQuality har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som en möjlighet för kommuner, landsting och företag att kvalitetssäkra sitt arbete med att jämställdhetsintegrera verksamheten.

makEQuality