Lokal styrning av egen regi, Eskilstuna

Cecilia Palm Siösteen, Eskilstuna kommun, berättar om hur kommunen organiserat styrning och uppföljning av egen regi, med utgångspunkten att externa och egna utförare ska följas upp på samma sätt.

Filmen är 15:16 min.

Uppdragsbeskrivning, kommunal HSL, Eskilstuna kommun (PDF, nytt fönster)