Kvalitetsrapport med goda exempel och påpekanden, Falun

Här finner du ett exempel på en kvalitetsrevision från Falun med goda exempel och påpekanden per kvalitetsområde.

Kvalitetsrapport hemtjänst i egen regi med påpekanden om åtgärder (PDF, nytt fönster)

Kommunens rutiner för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet finner du i länken nedan.

Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet