Koll på hemtjänsten? En handledning för analys av kommunens hemtjänstkostnader

Koll pa hemtjansten

En handledning för att stödja kommuner i en analys av vilka de viktigaste faktorerna är som påverkar hemtjänstens kostnader och varför kostnaderna i kommunen ser ut som de gör. SKL och RKA har tagit fram skriften.

Koll på hemtjänsten?