Kartläggning av landsting och regioners uppföljning av primärvård

Dokument med gem

SKL har tillsammans med vårdvalsnätverket gjort en översiktlig kartläggning av hur landstingen och regionerna följer upp primärvårdens arbete.

Landsting och regioners uppföljning av primärvård (PDF, nytt fönster)

Satsningen Kvalitetssäkrad välfärd ger stöd i uppföljningsarbete