Intervjumallar till brukare, Simrishamn

Här finner två mallar för intervju med brukare enligt SoL respektive LSS samt ett flödesschema vid besök från Simrishamns kommun.

Flödesschema vid besök i verksamhet enligt SoL och LSS (PDF, nytt fönster)

Intervjumall till brukare LSS, Simrishamns kommun (PDF, nytt fönster)

Intervjumall till brukare SoL, Simrishmans kommun (PDF, nytt fönster)