Intervjuguide anhöriga hemtjänst, Eslöv

Den här guiden har använts vid ett samtal med sex anhöriga till brukare inom hemtjänst i Eslöv.

Typen av frågor ger en annan information än de som kan ställas i en enkät och möjligheten till följdfrågor kan ge intressanta förklaringar. Ett svar som framkommit, om när man känner sig trygg:

” Trygg känner jag mig när jag vet vem som kommer och när den kommer, samt att den som kommer vet vad den ska göra.”

Intervjuguide anhöriga inom hemtjänst, Eslöv (PDF, nytt fönster)