Frågor vid individuppföljning av hemtjänst och SÄBO, Falun

I samband med kvalitetsuppföljning av verksamhet besöker och intervjuar biståndshandläggarna ett urval brukare i den aktuella verksamheten om hur de upplever kvaliteten i vården och omsorgen.

Svaren skannas sedan in och ger ett sammanställt aggregerat resultat som används i kvalitetsrapporten för verksamheten och redovisas för nämnden.

Frågor vid individuppföljning av hemtjänst (DOC, nytt fönster)

Frågor vid individuppföljning av SÄBO (DOC, nytt fönster)