Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Händer vid en dator

Verktyget ger dig en bild av om kommunen, landstinget eller regionen har tillfredställande system och rutiner för uppföljning och kontroll. Dessutom får du en bild av om de system och rutiner ni har också används.

I verktyget, som är en självskattning, redovisas resultaten i form av cirkeldiagram och excelfiler. Dessa resultat kan du använda som underlag i förbättringsarbetet.

Du behöver ett användarkonto

  • Du fyller i ett intresseformulär i verktyget.
  • När du har skickat in din intresseanmälan behandlas denna.
  • Därefter får du ett e-postmeddelande med information om hur du skapar ett användarkonto i verktyget.

Om du har ett befintligt konto kommer dina inloggningsuppgifter att fungera även i det nya verktyget.

Verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll (inkl. intresseanmälan)