Egenvärdering för fristående verksamheter

Lekpark

Du behöver ett användarkonto för att använda verktyget

  • Du fyller i ett intresseformulär i verktyget.
  • När du har skickat in din intresseanmälan behandlas denna.
  • Därefter får du ett e-postmeddelande med information om hur du skapar ett användarkonto i verktyget.

Verktyget Egenvärdering för fristående verksamheter (inkl. intresseanmälan)

Verktyget ger dig en bild av om din kommun har tillfredställande system och rutiner för fristående verksamheter, vad gäller:

  • godkännande
  • tillsyn
  • information
  • utbetalning av bidrag.

Verktyget är avsett att tillämpas för:

  • fristående förskolor
  • vissa fristående fritidshem
  • fristående pedagogisk omsorg.