Brukarrevision – vad är det och hur gör man? Högskolan Dalarna

Film om brukarrevision, metodens fördelar samt hur man genomför och följer upp.