Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen, Göteborg

Här finner du en metod och rapport med utvärdering för brukarrevision från Göteborgs stad. Metoden är en form för kvalitetsgranskning som utgår från de två områdena inflytande/delaktighet respektive bemötande.

Metodbeskrivning brukarrevision, Göteborgs stad (PDF, nytt fönster)

Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen (PDF, nytt fönster)