Bedömningsmall äldreomsorg, Simrishamn

Här finner du en mall för bedöming av äldreomsorg med exempel, frågeformulär och bedömningsnyckel utifrån granskning. Från Simrishamns kommun

Riktlinje med exempel och frågeformulär för äldreomsorg (PDF)

Bedömningsnyckel utifrån granskning av verksamhet, äldreomsorg (PDF)