Analyshandbok Öppna jämförelser

Handbok för Öppna Jämförelser inom socialtjänsten

Analyshandboken ger kunskap om hur kommunerna med utgångspunkt i Öppna jämförelser kan analysera sina resultat och prioritera i sitt förbättringsarbete.

Handboken är framtagen av FoU Västerbotten, Memeologen i Västerbotten och kommunerna Umeå, Lycksele och Nordmaling, tillsammans med SKL och konsultfirman Health Navigator.

Analyshandbok Öppna jämförelser inom socialtjänst (PDF, nytt fönster)

SKL:s arbete med Öppna jämförelser inom socialtjänst