Skrifter

Senaste A-Ö

Analysstöd – att värdera information från uppföljning

Att värdera information från uppföljning. En bra metod för analys är att dela upp något i mindre delar och granska delarna var för sig. Därefter läggs delarna ihop till en ny helhet.

Koll på hemtjänsten? En handledning för analys av kommunens hemtjänstkostnader

Stöd till kommuner i en analys av vilka de viktigaste faktorerna är som påverkar hemtjänstens kostnader och varför kostnaderna i kommunen ser ut som de gör. SKL och RKA har tagit fram skriften.

Att följa upp verksamhet

Uppföljning är aktiviteter som genomförs löpande för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Kommuner, landsting och regioner har enligt kommunallagen ansvar att följa upp verksamhet. SKL.

Kvalitetsgranskning vid besök på särskilt boende för äldre (pdf, nytt fönster)

Vägledning med checklista för hur granskning av särskilt boende för äldre kan planeras och genomföras. SKL.

Modell för risk- och händelseanalys

Handboken beskriver en modell som utgår från att analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i ett systematiskt kvalitetsarbete. SKL.

Uppföljningsprocessen – Att följa upp äldreomsorg (pdf, nytt fönster)

Vägledning i att följa upp äldreomsorg steg för steg. SKL.

RSS Feed länk