Systematisk uppföljning av individinsatser kan om den sammanställs användas till att utveckla, förbättra och följa upp verksamhet.

Systematisk uppföljning av individinsatser kan göras på flera olika nivåer och med olika syften. Om dokumentationen sammanställs kan den användas till att utveckla och förbättra driften av enheten. Dessutom kan informationen användas av kommunen, landstinget och regionen för att följa upp verksamhetens kvalitet.

Grunden i systematisk uppföljning av individinsatser är att följa upp

  • om enskilda fått den insats som beslutats
  • om insatsen varit verksam
  • om det finns behov av ytterligare insatser.

Den systematiska uppföljningen kan visa om verksamheten lever upp till de krav och förväntningar som ställts i relation till enskilda.

En förutsättning för att uppföljningen ska kunna användas för att granska verksamhet på enhetsnivå är att informationen kan kopplas ihop med den aktuella enheten.

Se hur andra gör

Aggregerad individuppföljning, Varberg

Ann-Louise Brolin i Varberg berättar hur de använder biståndshandläggarnas individuppföljning för kvalitets- och verksamhetsuppföljning inom äldreomsorg.

Frågor vid individuppföljning av hemtjänst och SÄBO, Falun

Frågeenkäter för individuppföljning av hemtjänst och SÄBO från Falu kommun.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se