Det finns ett stort antal register och databaser som innehåller information om hur kommunal verksamhet bedrivs och presterar. Att använda tillgänglig statistik är en naturlig del av uppföljning av verksamhet under förutsättning att det finns data på enhetsnivå.

Register och databaser ger underlag för granskning av kvalitet och möjliggör jämförelser såväl mellan kommuner, landsting och regioner som mellan utförande enheter. De kan även bidra till att underlätta informerade val för brukare och patienter.

Många register och databaser ger dig möjlighet att själv plocka ut och sammanställa data.

I dag finns statistik på enhetsnivå i vissa register och databaser och det pågår ett arbete för att öka tillgången till sådan statistik.

Mer information

Statistik för kommuner och landsting på SKL:s webbplats

Öppna data

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Öppna data kan tjäna som stöd för verksamhetsutveckling.

Se hur andra gör

Kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet, Blekinge

Rebecca Welander, Blekinge tipsar om hur vi framgångsrikt kan arbeta med nationella kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet.

Analys med jämställdhetsperspektiv i Ludvika

Ludvika har nyligen börjat analysera uppföljningsresultaten uppdelat på kvinnor och män.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se