En vanlig form för uppföljning av verksamhet är att med viss regelbundenhet, till exempel varje år, begära in skriftlig information från utförarna eller vårdgivarna.

I avtal eller uppdragsbeskrivning kan anges vilken information som ska skickas till beställaren och med vilken regelbundenhet.

Tänk på att inte begära in mer än nödvändigt, det vill säga inte mer än det ni kommer att använda.

Exempel på vad som kan begäras in:

  • Volym (antal belagda platser etcetera)
  • Personal (personalomsättning, kompetensutveckling)
  • Synpunktshantering, anmälningar
  • Verksamhetsinnehåll (förändringar och planerad utveckling)
  • Utförarens egen utvärdering av verksamheten
  • Enkätundersökningar som utförare genomfört
  • Verksamhetsberättelse
  • Patientsäkerhetsberättelse.

Se hur andra gör

Frågelista till utförare inom särskilt boende, Landskrona (pdf, nytt fönster)

Mall med frågor till utförare inom särskilt boende, äldreomsorg. Landskrona stad.

Frågelista egenkontroll inom äldreomsorg, Karlstad (pdf, nytt fönster)

Mall med frågor som skickas ut till verksamheter inom äldreomsorgen från Karlstads kommun.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se