Brukarrevision är en metod som utgår från brukarens perspektiv. Besök i verksamheten görs av brukare och eventuellt närstående eller företrädare från brukarorganisationer.

Brukarrevision är enligt Socialstyrelsen ”En granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder. Denna granskning utförs av brukare och/eller närstående”.

Brukarrevision används främst som ett sätt att granska insatser som ges till personer med psykiska funktionshinder. Den ger svar på vad de som får insatser tycker fungerar bra eller dåligt och den kan också ge förslag på förbättringar.

Egen erfarenhet från verksamheten är avgörande

Det som skiljer brukarrevisionen från andra typer av undersökningar är att personer som själva har erfarenheter av att använda verksamheter får stor betydelse i undersökningen. När det gäller brukarrevision för personer med psykiskt funktionshinder innebär det att personer som själva har eller har haft psykisk ohälsa deltar i revisionen.

Om inte personer med egen erfarenhet står för stora delar av undersökningen och analysen är det inte en brukarrevision som genomförs. Personer utan egen erfarenhet kan ha en roll i brukarrevisionen, men det är viktigt att personer med egen erfarenhet har stor medverkan och möjlighet till styrning.

Se hur andra gör

Brukarrevision – vad är det och hur gör man? Högskolan Dalarna

Film om brukarrevision, metodens fördelar samt hur man genomför och följer upp. Från Högskolan Dalarna.

Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen, Göteborg

Här finner du en metod och rapport med utvärdering för brukarrevision från Göteborgs stad.

Handbok om brukarrevision, Västernorrland (pdf, nytt fönster)

En handbok för kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder från FoU Västernorrland.