Att besöka en verksamhet är en metod som kan användas inom flera områden och med olika syften. Vid besöket kan olika metoder användas för uppföljningen.

En del kommuner, landsting och regioner har som ambition att besöka all verksamhet, såväl upphandlad som egen, regelbundet. Andra gör besök på förekommen anledning eller som stickprov.

Besök i verksamhet kan göras anmälda eller oanmälda. För upphandlad verksamhet bör möjligheten till besök regleras i avtal. Inom förskola och skola är skolbesök en relativt vanlig form av uppföljning.

Besök i verksamhet kan genomföras av både tjänstemän, politiker och även av brukare vid så kallad brukarrevision.

Brukarrevision

Att granska en verksamhet genom besök kräver kännedom om verksamhetsområdet, dess strukturer, processer samt vilka kvalitativa krav som ställs på tjänsten. Det är en fördel om granskaren har kunskap om och erfarenheter från området. Det är också viktigt att vara en god pedagog och att kunna föra en förtroendefull dialog med utföraren.

Insamling av material vid besök kan till exempel ske genom dokumentgranskning, observationer och intervjuer.

Se hur andra gör

Flödesschema besök i verksamhet, Simrishamn (pdf, nytt fönster)

Flödesschema över aktiviteter inför och efter besök i en verksamhet som bedrivs enligt SoL eller LSS, inlkusive rapportering efter besök. Simrishamns kommun

Granskning av primärvård, Västra Götaland

Mall och checklista för granskning av primärvård från Västra Götalandsregionen.

Rutin för besök i hemtjänstverksamhet, Svalöv (pdf, nytt fönster)

Rutin för hur LOV-utförare i hemtjänst ska följas upp med tidssatta aktiviteter. Svalövs kommun.

Utvärdering av förskola och skola, projektet LJUS

Utvärderingsunderlag för granskning av förskola från projektet LJUS på kvalitet i Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se