Vårdval

ikon Se hur andra gör

Granskning av primärvård, Västra Götaland

Mall och checklista för granskning av primärvård från Västra Götalandsregionen.

ikon Se hur andra gör

Riskanalys inför uppföljning av primärvård, Värmland (pdf, nytt fönster)

Workshopmetod för att göra riskanalys inför uppföljning av hälsoval i Landstinget i Värmland.

ikon Se hur andra gör

Uppföljning av taxeläkare, Västra Götaland (pdf, nytt fönster)

Rapport om uppföljning av taxeläkare. Uppföljningen innehåller granskning av journaler. Från Västra Götalandregionen.