Vård och omsorg

ikon Se hur andra gör

Processkarta uppföljningsplan, Östersund (pdf, nytt fönster)

Processkarta över uppföljning av vård och omsorg i Östersunds kommun.

ikon Se hur andra gör

Rutin för analys av äldreomsorg, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Rutin för ledningens genomgång och analys av kvalitetsledningssystem inom vård och omsorg i Kävlinge kommun.

ikon Se hur andra gör

Synpunktshantering, Skövde (pdf, nytt fönster)

Lathund för hantering av synpunkter i Skövde kommun.

ikon Se hur andra gör

Uppdragsbeskrivning kommunal HSL, Eskilstuna

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning för vård och omsorg i Eskilstuna kommun.

ikon Se hur andra gör

Uppföljning med åtgärder vid avvikelser, Knivsta (pdf, nytt fönster)

Uppföljningssystem för socialtjänst med angivna åtgärder vid avvikelser från Knivsta kommun.

ikon Se hur andra gör

Uppföljningsplan för socialtjänsten, Huddinge (pdf, nytt fönster)

Plan med schema för uppföljning av äldreomsorg, funktionshinder och IFO från Huddinge kommun.

ikon Se hur andra gör

Uppföljningsplan vård och omsorg, Alingsås

Exempel på uppföljningsplan från Alingsås kommun.

Vägledning Avtalsuppföljning av vård och omsorg

Vägledning Avtalsuppföljning av vård och omsorg från Upphandlingsstödet.