Uppföljningsprocessen

ikon Se hur andra gör

Uppföljning i samverkan och dialog med utförare, Solna

Solna delar med sig av tips och erfarenheter för att lyckas med en uppföljning i nära relation till utförare i både egen och privat regi.

Uppföljningsprocessen

Uppföljningsprocessen är ett praktiskt stöd för att utveckla uppföljning och består av sex olika steg. Processen utgår från SKL:s framtagna styrsnurra för utveckling och förbättring. Kommunikation Under hela uppföljningsprocessen är kommunikation med förtroendevalda, brukare, utförare och medborgare viktig. Tydlighet, transparens och förutsägbarhet om uppföljningen är central. För att förtroendevalda ska kunna fatta beslut och prioritera […]

ikon Skrifter

Uppföljningsprocessen – Att följa upp äldreomsorg (pdf, nytt fönster)

Vägledning i att följa upp äldreomsorg steg för steg. SKL.

ikon Se hur andra gör

Uppföljningsprocessen i Svalöv

Checklistor och tydliga rutiner ger en systematisk uppföljning av egen och extern regi, berättar Anna Fritzheimer, Svalöv.