Ledningssystem

ikon Se hur andra gör

Årscykel för socialförvaltningen, Huddinge (pdf, nytt fönster)

Bild på årscykel för social- och äldreomsorgsförvaltning i Huddinge kommun.

ikon Se hur andra gör

Frågelista egenkontroll inom äldreomsorg, Karlstad (pdf, nytt fönster)

Mall med frågor som skickas ut till verksamheter inom äldreomsorgen från Karlstads kommun.

ikon Skrifter

Modell för risk- och händelseanalys

Handboken beskriver en modell som utgår från att analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i ett systematiskt kvalitetsarbete. SKL.

ikon Se hur andra gör

Organisation för uppföljning av vård och omsorg, Linköping (pdf, nytt fönster)

Organisation, roller och ansvar för uppföljning av vård och omsorg i Linköpings kommun.

ikon Se hur andra gör

Rutin för analys av äldreomsorg, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Rutin för ledningens genomgång och analys av kvalitetsledningssystem inom vård och omsorg i Kävlinge kommun.

ikon Se hur andra gör

Synpunktshantering, Skövde (pdf, nytt fönster)

Lathund för hantering av synpunkter i Skövde kommun.

Vägledning Avtalsuppföljning av vård och omsorg

Vägledning Avtalsuppföljning av vård och omsorg från Upphandlingsstödet.