Kollegiegranskning

ikon Se hur andra gör

Att lära genom kvalitetsgranskning, Nestor FoU

Modell för kollegialt utbyte och lärande, kvalitetsutveckling och undersökningsmetodik från Nestor Forskning och utveckling för äldre.

Kollegiegranskning

Kollegiegranskning är en metod för att utvärdera och lära av varandra. Metoden innebär att kollegor granskar varandras arbete eller att kollegor med samma profession i en annan kommun granskar arbetet. Exempelvis kan personal inom förskolan granska andra förskolor, antingen i den egna kommunen eller i en annan kommun eller kommundel.

ikon Se hur andra gör

När utförare medvetet fuskar, Södertälje

Lisa Mattsson, Södertälje, berättar om kommunens arbete mot fusk och oegentligheter i hemtjänsten.

ikon Se hur andra gör

Observation av måltidssituationen genom kollegiegranskning, Västerås (pdf, nytt fönster)

I Västerås observerar sjukgymnaster och arbetsterapeuter andra enheter än de egna, med stöd av en manual.

ikon Se hur andra gör

Våga Visa – samverkan mellan kommuner i utvädering

VÅGA VISA är ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet i Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö kommuner.