Intervju

ikon Se hur andra gör

Intervju med fokusgrupp äldreomsorg, Kungsbacka (pdf, nytt fönster)

Uppföljningsarbete med ett avsnitt om fokusgruppsintervju med brukare på särskilt boende från Kungsbacka kommun.

Intervjuer

Intervjuer med personal, brukare, patienter och elever kan ge fördjupad kunskap om en verksamhet eller en tjänst. Intervjuer kan göras enskilt eller i grupp, vara långa eller korta, utgå från systematiserade frågeformulär eller vara öppna och resonerande. Intervjun kan vara en mycket givande men även tidskrävande metod för uppföljning. Intervjuer kan användas när du vill […]

ikon Se hur andra gör

Intervjuguide anhöriga hemtjänst, Eslöv

Intervjuguide med öppna frågor som använts vid ett samtal med sex anhöriga till brukare inom hemtjänst i Eslöv.

ikon Se hur andra gör

Intervjumallar enligt HSL, Eskilstuna

Här finner du intervjumallar för uppföljning enligt HSL från Eskilstuna kommun.

ikon Se hur andra gör

Intervjumallar inom äldreomsorg, Landskrona

Två intervjumallar med bedömning för äldreomsorg från Landskrona stad.

ikon Se hur andra gör

Intervjumallar till brukare, Simrishamn

Två mallar för intervju med brukare enligt SoL och LSS samt flödesschema vid besök från Simrishamns kommun.