Hälso- och sjukvård

Egenvärdering i praktiken, exempel från landstinget i Värmland

Lars Gohde, Landstinget i Värmland, beskriver hur verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll har varit till nytta för landstinget.

ikon Se hur andra gör

Granskning av primärvård, Västra Götaland

Mall och checklista för granskning av primärvård från Västra Götalandsregionen.

ikon Se hur andra gör

Intervjumallar enligt HSL, Eskilstuna

Här finner du intervjumallar för uppföljning enligt HSL från Eskilstuna kommun.

ikon Se hur andra gör

Intervjumallar inom äldreomsorg, Landskrona

Två intervjumallar med bedömning för äldreomsorg från Landskrona stad.

Kartläggning av metoder för brukarinflytande (pdf, nytt fönster)

Metoder för brukarinflytande och medverkan inom socialtjänst och psykiatri – en kartläggning av forskning och praktik från Socialstyrelsen.

ikon Se hur andra gör

Processbeskrivning från upphandling till uppföljning, Linköping (pdf, nytt fönster)

Utförlig processkarta över hela processen från upphandling till uppföljning av vård och omsorg inklusive HSL, Linköpings kommun.

ikon Se hur andra gör

Riskanalys inför uppföljning av primärvård, Värmland (pdf, nytt fönster)

Workshopmetod för att göra riskanalys inför uppföljning av hälsoval i Landstinget i Värmland.

ikon Se hur andra gör

System för avvikelsehantering inom äldreomsorg, Kungsbacka

System för avvikelsehantering enligt HSL och SoL för äldreomsorg från Kungsbacka kommun.

ikon Se hur andra gör

Uppdragsbeskrivning kommunal HSL, Eskilstuna

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning för vård och omsorg i Eskilstuna kommun.

ikon Se hur andra gör

Uppföljning av taxeläkare, Västra Götaland (pdf, nytt fönster)

Rapport om uppföljning av taxeläkare. Uppföljningen innehåller granskning av journaler. Från Västra Götalandregionen.