Förskola och skola

ikon Verktyg

Egenvärdering för fristående verksamheter

Verktyget ger dig en bild av om din kommun har tillfredställande system och rutiner för godkännande av, tillsyn över, information om och utbetalning av bidrag till fristående verksamheter. SKL.

ikon Se hur andra gör

Fördjupad tillsyn, observation och intervju, Västerås

Exempel på planering och genomförande av fördjupad tillsyn med observation och intervju som metod, i Västerås stad.

ikon Se hur andra gör

Synpunktshantering, Skövde (pdf, nytt fönster)

Lathund för hantering av synpunkter i Skövde kommun.

ikon Se hur andra gör

Utvärdering av förskola och skola, projektet LJUS

Utvärderingsunderlag för granskning av förskola från projektet LJUS på kvalitet i Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna.