Egenvärdering

ikon Verktyg

Egenvärdering för fristående verksamheter

Verktyget ger dig en bild av om din kommun har tillfredställande system och rutiner för godkännande av, tillsyn över, information om och utbetalning av bidrag till fristående verksamheter. SKL.

ikon Verktyg

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Verktyget ger dig en bild av om kommunen eller landstinget har tillfredställande system och rutiner för uppföljning och kontroll. Dessutom får du en bild av om de system och rutiner ni har också används. SKL.

Egenvärdering i praktiken, exempel från landstinget i Värmland

Lars Gohde, Landstinget i Värmland, beskriver hur verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll har varit till nytta för landstinget.

Film om hur du kan använda verktyget Egenvärdering

I filmen presenterar vi hur du kan använda verktyget ”Egenvärdering för uppföljning och kontroll” Ett verktyg som hjälper dig att ta ”temperaturen” på om kommunen eller landstinget har tillfredställande system och rutiner för uppföljning och kontroll. Dessutom får du en bild av om de system och rutiner ni har också används. Verktyget är en självskattning. […]