Dra slutsatser

5. Dra slutsatser

Bedöm och värdera den information och de resultat som framkommit. Jämför med syfte och uppsatta mål. Planera in ett möte med olika professioner för att gemensamt reflektera över det som kommit fram. Uppnås målen? Finns det brister i form av avvikelser, anmälningar, bristande måluppfyllelse inom de prioriterade områdena? Vilken är den sammantagna bedömningen av verksamheten? […]

ikon Skrifter

Analysstöd – att värdera information från uppföljning

Att värdera information från uppföljning. En bra metod för analys är att dela upp något i mindre delar och granska delarna var för sig. Därefter läggs delarna ihop till en ny helhet.

ikon Se hur andra gör

Bedömningsmall äldreomsorg, Simrishamn

Mall för bedömning av äldreomsorg med exempel, frågeformulär och bedömningsnyckel utifrån granskning från Simrishamns kommun.

ikon Se hur andra gör

Bilprovningsmodellen äldreomsorg, Östersund

Analys, utvärdering och sanktionsmodell inom äldreomsorg enligt bilprovningsmodell från Östersunds kommun.

ikon Verktyg

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete och har många användningsområden. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.