Brukarrevision

Brukarrevision

Brukarrevision är en metod som utgår från brukarens perspektiv. Besök i verksamheten görs av brukare och eventuellt närstående eller företrädare från brukarorganisationer. Brukarrevision är enligt Socialstyrelsen ”En granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder. Denna granskning utförs av brukare och/eller närstående”. Brukarrevision används främst som ett sätt […]

ikon Se hur andra gör

Brukarrevision – vad är det och hur gör man? Högskolan Dalarna

Film om brukarrevision, metodens fördelar samt hur man genomför och följer upp. Från Högskolan Dalarna.

ikon Se hur andra gör

Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen, Göteborg

Här finner du en metod och rapport med utvärdering för brukarrevision från Göteborgs stad.

ikon Se hur andra gör

Handbok om brukarrevision, Västernorrland (pdf, nytt fönster)

En handbok för kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder från FoU Västernorrland.

Kartläggning av metoder för brukarinflytande (pdf, nytt fönster)

Metoder för brukarinflytande och medverkan inom socialtjänst och psykiatri – en kartläggning av forskning och praktik från Socialstyrelsen.